Plan uyumsuzlukları meclisi gerdi!

Plan uyumsuzlukları meclisi gerdi!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, Seferihisar’ın Sığacık bölgesindeki alandan yola çıkılarak 1/25 binlik ve 1/100 binlik planlar arasındaki uyuşmazlık yaşandığına dair tartışmalar yaşandı.

12 Mart 2021 - 23:08

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mart ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimi, Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde gerçekleşti.

Mecliste, İmar ve Hukuk Komisyonundan gelen oy çokluğu raporu tartışmalara neden oldu.

Komisyonlardan gelen, “Seferihisar ilçesi, Sığacık ve Batı Akarca Bölgesinde, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/08/2019 tarihli ve 05.669 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek, 30/12/2020- 28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Camikebir Mahallesi, 106 ada 87 parselin maliki Murat CELİLOĞLU, Sığacık Mahallesi, 62 ada 4 parselin maliki Murat AŞKINOL, 62 ada 12 parselin maliki Muharrem İNCE, 62 ada 11 parselin maliki Osman ÖZKAN, 64 ada 9 ve 35 parsellerin maliki Ayhan KARAKUŞ tarafından parsellerin tamamının, 97 ada 13 parselin maliki Umur Kemal OZANOĞULLARI tarafından ise parselin bir kısmının plan onama sınırı dışında bırakılmasına ilişkin askı süresi içerisinde yapılan itirazların “Seferihisar İlçesi, Sığacık Mahallesi, 106 ada 87 parselin itiraza konu kısmının İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Orman Alanı" olarak belirlenen bölgede, 1/25000 ölçekli Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında "Doğal ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alanlar" olarak belirlenen bölgede kaldığı, itiraza konu 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi onama sınırının bu kapsamda belirlendiği anlaşıldığından oybirliği ile uygun olmadığına, Seferihisar İlçesi, Camikebir Mahallesi, 106 ada 87 parselin, Sığacık Mahallesi 62 ada 4, 11 ve 12 parsellerin, 1/25000 ölçekli Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Kararları dikkate alınarak itiraza konu 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi onama sınırının belirlendiği anlaşıldığından, oyçokluğu ile uygun olmadığına, Seferihisar İlçesi, Sığacık Mahallesi, 64 ada 9 ve 35 parsellerin ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda mevcut ağaçlık doku ve bölge bütünlüğü gözetilerek itiraza konu 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi onama sınırının belirlendiği anlaşıldığından, oybirliği ile uygun olmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu” ilgili rapor doğrultusunda 1/25 binlik ve 1/100 binlik planlar üzerinden eleştiriler yapıldı.

YILDIZ: İZMİR’İN ARTIK BÜTÜNSEL PLANLANMASI LAZIM

AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız, maddeye oy çokluğu vermelerinin nedeni olarak farkındalığı göstererek, “İmar ve Hukuk Komisyonlarına gelmiş bir madde. Bir durumun İzmir genelini etkileyen bir durumun farkındalığını göstermek içindir. Belediye Başkanımız Tunç Soyer, bir önceki döneminde Seferihisar Belediye başkanıydı. İtirazı vatandaşlar planlama sahsın alan dışında kaldığını söylüyordu. Neden kaldığına baktık. 1/25 binlik planlara buranın tarım alanı olduğunu söyledik. 1/100 binlik planlardan genişlemeli konutlarından kaldığını gördük. Burada öznel durum var. Tarımın yanında ağaçlandıracak alan var. Daraltılmış bir alan var. Bu alanın çok fazla daraltılacak noktası kalmadı. Temel sorun burada başlıyor. Bir vatandaşımızın 20-25 dönüm arazisinin yarısı tarım alanında kalmış yarısı planlamada kalmış. Planlamada kalan alanın belediye imar alanı koymuşuz. Vatandaşın alanını ise yakın olan turizm alanına koymuşuz. Adam mağduriyet yaşamış. Bir farkındalık diye başladım. 20 Ekimden sonra ortak akıl geliştirdik. Peki biz bu dirençli şehirleri nasıl kuracağız? Getirilen plan notları zaruret arz ettiği için k bölgeleri geliştirdik. İzmir’in artık bütünsel planlanması lazım. Bu planın 1/25 binlik ve 1/100 binlik planlanması kaçınılmaz. Ancak 07/08/2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve ilgili bürokratlarımızla bir protokol imzalandık. 25 binlik ve 100 binlik uyumu hakkında bir protokoldü. Bakanlık Büyükşehir’in verdiği maddelerin 100’de düzeltildi. 16 davanın 16’sında mutabakat sağlandı… Bu alanlar Büyükşehir’in itiraz koyduğu yerler değil. Batı bölgesinde 125 binlik planlar iptal edildi. Demek ki biz burada küçük kalan yerlere 25 binlik planları yapsak… Yoğunluklarımızı düşük verebiliriz. Önemli olan 25 ve 100 binlikte bu dava iradeye ciddi problem haline geliyor. Kenti sıkışmış nüfusunu düzeltmeliyiz” diye konuştu.

GÖKÇE: 25 İLE 100 BİNLİK ARASINDA BİR PROBLEM OLMASINI İSTEMİYORUZ

Özuslu ise konu hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe’nin Meclis’i bilgilendirmesini istedi. Gökçe ise Yıldız’ın bahsettiği protokolün gerçek olduğunu söyleyerek “Mekansal Planlama Başkanımız Erdal Kayapınar ve ilgili heyeti ile bir toplantı yapıldı. Bakanlığın 100 binlik planlamalar itirazımız vardı. 100 noktada karar kıldık ama 4 noktada anlaşamadık. Bakanlık bir bölümüne yaptığı düzenlemede uygulamaya geçirdi, kısmen uyguladı. Bir bölümü hayat bulmadı. Öyle olunca davalarımız devam etti. Bizde dava etmek istemezdik. O zaman ki belediye başkanımız öyle bir karar vermiştir, şimdi ki belediye başkanımız da öyle bir karar verdi... Tabii biz buna uymak isteriz, imzaladığımız şey tam anlamıyla hayata geçirmeyince davalar oldu. İlave değişikler yapıldı. Hakan Bey, batı planlama bölgesi dedi ama orası Merkez planlama bölgesi ve herhangi iptal durumu yok. Alan ağaç ve orman varlığı çok olan bir alan, doğal alan olarak geçiyor. Ancak belediye mülkü olduğun için değerlendirmek istiyoruz, bizde imara açılması için olumlu görüş vermiyoruz. Ayrıca bizde 25 ile 100 binlik arasında bir problem olmasını istemiyoruz” dedi.

UZUNOĞLU: PLAN UYUMSUZLUKLARI CİDDİ BİR SORUN

İmar Komisyonu Başkanı CHP’li Meclis Üyesi Erhan Uzunoğlu maddeyi değerlendirdi. Uzunoğlu, “Seferihisar Sığacık’taki verilen oy çokluğu kararı ile AK Parti grubu bir farkındalık ve dikkat çekmek istediler. 25 binlik ve 100 binlik plan uyumsuzlukları ciddi bir sorun. Oldukça da eskiye dayanan bir konu. Hatta Hakan Bey itiraz yok dedi ama oy çokluğu olan yerde devam eden bir mahkeme var. Bilir kişiliğinde orada Büyükşehir’in açtığı davalarda Büyükşehir lehinde olan bir rapor var. 25 binlik ve 100 binlik planlar ele alınması ve bu şehir için çözülmesi gereken bir konu. Lütfen 100 binlik planlara 25 binlik planları uydurun dendi. “100 binlik planlar, Bakanlığın yaptığı planlar tek doğrudur, sizde buna tabi olun” demek doğru değildir. Bu şekilde ifade etmek istemediler sanırım; Müzakere edilsin doğrusu bulunsun ve vatandaşın hayrına sonuçlar çıksın” şeklinde konuştu.

KÖKKILINÇ: UYUM DEMEK YERELİ YOK SAYMAK DEMEK

CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, yıllar önce 100 binlik planları ilçelerin iptal ettiğini söyledi. Kökkılınç, “Üniversiteden bilir kişiler geldiler. Öyle bir değerlendirmeler yaptılar ki. Makilik yer, orman tarımı görünen yerdi. Tespit edildiğini de orman tarımın ortadan kalktığını söylediler. İzmir için Manisa, Kütahya ve İzmir aynı coğrafya bölge bulunuyor diye aynı ölçüde değerlendirilmiştir. 100 binlik planlar bu noktalarda iptal edildi. Mutabakata varıldığı söylendi. Ama uygulanmaktan sonra… İlçe Büyükşehir görüşlerini dikkate alınmalı. Uyum demek yereli yok saymak demek. Büyükşehir’i görüşlerine göre plan yapacak. Hiyerarşi var. Burada önemli olan şey, Bakanlığın merkez idarenin önünü açacak görüşlerini dikkate alacak şekilde çalışmasıdır” ifadelerini kullandı.

HIZAL: BİLİR KİŞİ HEYETİNİN VERMİŞ OLDUĞU KARARLAR, SİYASİ KARARLARIDIR

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, konuya farklı bir yaklaşım getirmek istediğini belirterek, “Bakıyorsunuz TOKİ, kentsel dönüşüm adına Karabağlar bir dönüşüm hamlesi yapmak istiyor. Bir dava ile karşılaşılıyor, önü engelleniyor. Buradaki mesele yargı kararının ötesinde aslında bilir kişi heyetinin vermiş olduğu kararlar, siyasi kararlarıdır. Bu kararlarla şehrin önü kesiliyor, inatlaşılıyor. Uyumsuzluk üzerinde dönem dönem bazı sorunlar yaşattı mı yaşattı. Aynı belediye bizim dönemimiz dahil olmak üzere 25 binlik planlarda değişikliği yaptık. Selçuk’ta Matematik Köyü’nde yaptık. Belevi de 100 binlik değişmesi konusunda Bakanlığa yazı gönderdiler. İtiraz edildi. Böyle bir uygulama yok neden yapıyorsunuz dedik. Siz itiraz ettiniz. Reddettik ama bir vakadan bahsedeceğim. Büyükşehir hassa davranıyoruz diyorlar ama aslında hassas davranmıyoruz, önümüze bir fotoğraf geldi. Burası bir tarım arazisi, bomboş. Bu fotoğraf 2 yıl önce çekilmiş bir fotoğraf. Şimdi çekilen fotoğrafta ise burada bazı yapılar var. Hobi bahçesi adı altında yapılan yapılar var, ruhsatlı değil. Orası Seferihisar. Belediye Başkanı yönetiyor. O yapıların hepsi 2-3 yıl içerisinde yapılmış. 100 binlere itiraz ediyorsunuz, sonra tarım arazilerini koruyoruz diyorsunuz. Bu olmasın, bunun karşısında biz de duracağız. 30 Ekimden sonra bir mutabakat sağladı, bu devam etsin diyoruz… Bu şehir plansız bir şehir. Plansız olması da temel kişi bu şehrin yönettiği kişidir. Zaman inde inatlaşmayı da ortaya ta manasında bir İlker koymayarak istediğiniz değişikliği yaparak bu şehrin önü açılmaz” dedi.

SÖZÜPEK: ÜNİVERSİTE ALANINA KONUT YAPILMASINA KARŞI ÇIKIYORUZ

AK Partili Yıldız'ın eleştirisi hakkında konuşan CHP'li Meclis Üyesi Bülent Sözüpek, "Karabağlar'da bizim kentsel dönüşüme karşı çıktığımız söylüyor. Bu konuda önce bilgi sahibi olursa seviniriz. Bizim orada karşı çıktığımız, demokrasi üniversite alanı olarak belirlenen alanın tamamının üniversite yapılmasını istiyoruz. Konut ihtiyacı olmadığı halde konut yapımına karşı çıkıyoruz. Bizim Örnekköy'de yerinde dönüşümün nasıl olduğunu görmeleri için oraya davet ediyorum" dedi.

BÖRÜHAN: ÇALIŞMAYI HIZLA SONA ERDİRDİK

İlgili madde ile ilgili söz alan CHP'li Meclis Üyesi Cenap Börühan, "Özgür arkadaşımızın 2 mahalledeki kat sıkıştırması konusunda söylemleri hakkında konuşacağım. 2 mahalle değil de kaç mahallede çalıştığımız Hakan Bey'de iyi bilir. Gültepe semtinde  bir kentsel dönüşüm başlattık ve orda 13 mahalle var. Beştepeler'de de 14 mahalle için yine kentsel dönüşüm için çalışmalarımız sürüyor. Şu an da Mersinli Mahallesi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 'K' bölgesi olarak ilan ettiğimiz çok geniş bir alan var.  Biz bütün bölgeyi kapsayan çok ciddi bir çalışmayı hızla sona erdirdik. Kat sıkıştırma konusunda Konak ilişkilendirilmemeli" diye konuştu.

PARLAR: MESLEK ODALARI DEVREYE GİREBİLİR

CHP'li Meclis Üyesi Ozan Parlar ise TOKİ'yi sert bir dille eleştirdi. Parlar, "TOKİ toplu konut yapıyor ancak baktığımızda ticari kurum olarak çalışıyor. Hiçbir yerde dar gelirli vatandaşın ev sahibi olması için bir proje gerçekleştirmemiştir. Türkiye'de bir belde belediyesi bile Sayıştay tarafından değerlendirirken TOKİ denetlemiyor. TOKİ'den bu yüzden korkuyoruz. Eğer TOKİ kentsel dönüşüme destek veren bir kurum olsaydı bizim plan notlarımız konusunda destek olurdu. Ancak orada rant yok, bu yüzden gelmiyor. Hobi bahçeleri sadece İzmir'in ilçelerinin sorunu değil tüm Türkiye'nin sorunu. Bu hobi bahçeleri konusu gündeme geldiğinde İmar Barışı diye bir ucube çıktı. Toplum çıkarları düşünülüyorsa bakanlık tarafından tüm Türkiye genelindeki hobi bahçelerinin yıkılmasına karar verilirdi. Toplumsal muhalefet dediğimizi bizlerin göremediği kurumlardır. Bunlar itiraz edebilirler, halkın toplumun çıkarları doğrultusunda  tabii ki meslek odaları devreye girebilir.B unları olgunlukla karşılamamız ve bunların sonunda uzlaşı ile bir araya gelmemiz gerekir. Meslek odaları rant alanları değildir" dedi.

KÖKKILINÇ: YOKSAYMAK HUKUKLA UYUSAN BİR DURUM DEĞİL

Söz alan CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, "İzmir kenti planlı bir kenet. İzmir'e plansız bir kent demek çok haksızlık olur. Geçmiş yıllardan beri gecekondulaşmaya izin verilmiş. Buna izin verildikten sonra çıkartılan imar afları da bu yapıların yasal olmasına sebep olmuş. Bugün kentsel dönüşüm yapmaya çalışıyoruz ancak son dönemlerdeki mevzuatların çelişkisi vatandaşları da dönüşümden uzaklaştırıyor. Hobi bahçeleri ise belediyelerin ruhsat verildiği yapılar değil. Biz ülke olarak hukuka saygılı olmak ve hukuka uygun çalışmalıyız. Bilirkişi mahkeme doğrultusunda çalışır ve bunların kararlarını yok saymak hukukla uyuşan bir durum değildir. Bizim hukukumuzun eksiklikleri ve iyileştirilmesi gereken, tarafsız olması mutlaktır ancak burada bilirkişi ile ilgili bir durum varsa bu belediyemizin durumu değildir" dedi.

HIZAL: ELEŞTİRİLERE CEVAP VERMEK GEREKİR

Eleştiriler hakkında yeniden söz alan Özgür Hızal, "Kimsenin vaktini çalma peşinde değiliz. Bir takım eleştiriler getirdim ve bunların açıklamasını meclis üyeleri yaptı. Benim şahsım konusunda da bazı söylemler oldu. Grubumuzun bu konuda ne kadar bilgi sahibi olduğunu belirtmek istiyoruz. Biz dilek ve temennilerde de söz alabilirdik. Bir grubu üye sayısı fazladır, o gruba daha fazla verilecek söz konusu değildir.  Bizim eleştirilerimize nasıl cevap verildiyse bizimle ilgili eleştirilere cevap verilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

BOZTEPE: DEVAMLI UYARDIK

AK Parti adına söz alan Hüsnü Boztepe, imar barışı eleştirilerine karşı çıktı. Boztepe, "2019 yılında eski meclis salonumuzda ben hobi bahçeleri ile ilgili değil tarımsal alanlar ile ilgili alanlarda hobi bahçesi adı altında konutlar yapıldığını söyledim 2018 yılında AK Parti İzmir il Başkan Yardımcısı olarak basın toplantısı düzenledim.  Bir köy kurmuşlar… Bu resimlere bakın hepinizin içi sızlayacak. Biz bu konuda devamlı uyardık yıkın diye. Engel olunamaz diye bir şey yok. Belediyenin işi bu. Bunu imar barışına bağlamanın hiçbir anlamı yok.  1973 yılından itibaren ben bu kentte yaşıyorum. Ben 33 yıl CHP'de siyaset yaptım, bütün gecekondular o dönemde yapıldı.  Bu kentin sorunu var ve bunu biz çözeceğiz. Biz birbirimizi suçlamak için bir şey demedik.  Büyükşehir Belediye Başkanızın daha önce yaşadığı belediyeden yaşanmış durum bu" dedi.

UZUNOĞLU: SİYASET ÜRETMEYE ÇALIŞMA HEDEFİ BELİRİYOR

Konuyla ilgili söz alan CHP'li Erhan Uzunoğlu, "Siyaset böyle bir şey. Toplantının başında 1 saat bir konu tartıştık.  Burada birçok çare üretildi. Siz söylediniz, Nilay hanım söyledi, genel sekreterimiz çözüm önerdiler. Bunu bir sonraki mecliste hallediniz dedik. İş yapmaya odaklıyız. Neden bunların en sonunda Özgür Bey çıkıp bu siyasi bir karar dedi. Bunun siyesi ile ne alakası var. Gösterdiğiniz fotoğraflar sizin bulup çıkardığınız fotoğraflar değil. Bu bizim komisyon toplantımızda bize sunulan fotoğraflardır. Bunu vatandaşlar bu hale getirmiş. Bu adamın istediği konut. Biz bunu hep birlikte reddettik. Kimse siyaset yapmadı. Bu problem çözülecek. Bunun altını çizip siyasi bir durum çizerseniz yine bir şey çıkmayacak. Biz her konuşmadan skor almıyoruz.  Hobi bahçelerini reddettik, daha ne yapabiliriz?  Birbirimizi daha ne kadar döveceğiz? 10000 binlik planlar değişsin diye bakanlığa yazdı, neden yazdık? Burada Çevre Bakanlığının imzası ile bir evrak var ve burada kamu yararı var deniyor. Biz 100.000'lik plana hayır demiyoruz. Bunu neden yapıyorlar biliyoruz. Buradan siyaset üretmeye çalışmak gibi bir hedef belirliyorlar" ifadelerini kullandı.

ÖZUSLU: DEMOKRAT OLMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİM

Mustafa Özulsu ise, "Bu şekilde gidersek her konuşmanın cevabı vardır. TBMM'yi izliyor musunuz bilmiyorum ancak ben izliyorum.  Bir sataşma varsa söz verilir. Kim varsa mecliste hepsinin süresi vardır. Bizim meclisimizde süre yok. Benim açımdan bir sorun yok, sabaha kadar otururum burada. En çok eleştiriyi çok fazla demokrat olmaktan alıyoruz. Ben demokrat olmaktan vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

KÖKKILINÇ: HAKSIZLIK ETMEK YANLIŞ

 

Söz alan Nilay Kökkılınç, "Filiz Başkanımızın sürekli meclisi takip eden birisi, Kiraz belediye başkanını bir kere burada gördük mü? Birisini eleştirirken biz kendimiz ne yapıyoruz diye bakmak lazım. Burada Selçuk Belediye başkanına haksızlık etmek çok yanlış" dedi.

Bu haber 68 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
İzmir'de 91 adet tarihi eser ele geçirildi
İzmir'de 91 adet tarihi eser ele geçirildi
Başkan Soyer Balkan derneklerinin temsilcileriyle buluştu
Başkan Soyer Balkan derneklerinin temsilcileriyle buluştu